วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศซื้อ / ขายที่ดิน > ประกาศราคากลาง > เช่าพื้นที่หน่วยให้บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เช่าพื้นที่หน่วยให้บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วงเงินงบประมาณ

574,535.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

574,535.00

วันที่ประกาศ : 7 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content