วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

เช่าพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

วงเงินงบประมาณ

21,324,729.23

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

21,324,729.23

วันที่ประกาศ : 5 ก.พ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content