วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

เช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขารามคำแหง 2

วงเงินงบประมาณ

1,813,166.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,813,166.00

วันที่ประกาศ : 27 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content