วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เชียงราย

เช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เชียงราย

วงเงินงบประมาณ

42,166,782.78

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,580,000.00

วันที่ประกาศ : 21 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content