วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับการติดตั้งระบบงานต่างๆ ที่สำคัญของธนาคาร และการติดตั้งโครงการบัตรเคดิต

เช่าพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับการติดตั้งระบบงานต่างๆ ที่สำคัญของธนาคาร และการติดตั้งโครงการบัตรเคดิต

วงเงินงบประมาณ

36,000,000.-.00

วันที่ประกาศ : 19 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร