วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานพิกุลทองล่ำซำ ตั้งอยู่เลขที่ 1769 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นที่ทำการในกรณีไม่มีสถานที่ของธฯาคารหรือมีแต่ไม่เพียงพอ

เช่าพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานพิกุลทองล่ำซำ ตั้งอยู่เลขที่ 1769 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นที่ทำการในกรณีไม่มีสถานที่ของธฯาคารหรือมีแต่ไม่เพียงพอ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content