วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารสำนักงานแอทสาทร กรุงเทพมหานคร บริเวณชั้น 8 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และชั้น 11 เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง กรณีสถานที่ปฏิบัติงานหลักเกิดภัยพิบัติไม่สามารถปฏิบัติงานได้

เช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารสำนักงานแอทสาทร กรุงเทพมหานคร บริเวณชั้น 8 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และชั้น 11 เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง กรณีสถานที่ปฏิบัติงานหลักเกิดภัยพิบัติไม่สามารถปฏิบัติงานได้

วงเงินงบประมาณ

22,731,863.00

วันที่ประกาศ : 6 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร