วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารสำนักงานแอทสาทร กรุงเทพมหานคร บริเวณชั้น 8 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และชั้น 11 เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง กรณีสถานที่ปฏิบัติงานหลักเกิดภัยพิบัติไม่สามารถปฏิบัติงานได้

เช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารสำนักงานแอทสาทร กรุงเทพมหานคร บริเวณชั้น 8 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และชั้น 11 เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง กรณีสถานที่ปฏิบัติงานหลักเกิดภัยพิบัติไม่สามารถปฏิบัติงานได้

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content