วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารสำนักงานแอทสาทร กรุงเทพมหานคร ชั้น 12 13 และ 18 เพื่อเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

เช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารสำนักงานแอทสาทร กรุงเทพมหานคร ชั้น 12 13 และ 18 เพื่อเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

วงเงินงบประมาณ

29,740,175.90

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

29,740,175.90

วันที่ประกาศ : 19 ธ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content