วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารสำนักงานแอทสาทร กรุงเทพมหานคร บริเวณชั้น 12 13 14 และ 18 เพื่อใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

เช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารสำนักงานแอทสาทร กรุงเทพมหานคร บริเวณชั้น 12 13 14 และ 18 เพื่อใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content