วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

เช่าพื้นที่ธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ลำปาง

วงเงินงบประมาณ

8,709,624.50

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

8,709,624.50

วันที่ประกาศ : 12 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร