วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > “เช่าพื้นที่ตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 2 แห่ง (1) 7-11 สาขาปตท.ดอกคำใต้ (2) 7-11 สาขาปตท.นาน้อย “

“เช่าพื้นที่ตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 2 แห่ง (1) 7-11 สาขาปตท.ดอกคำใต้ (2) 7-11 สาขาปตท.นาน้อย “

วงเงินงบประมาณ

763,980.00

วันที่ประกาศ : 8 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร