วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “เช่าบริการ “”การให้บริการลูกค้าผ่านเครื่อง Smart Device (Sale and Service Unit On Mobile : SUMO) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย.61 โดยใช้งบประมาณ : โครงการให้บริการลูกค้าผ่านเครื่อง Smart Device “

“เช่าบริการ “”การให้บริการลูกค้าผ่านเครื่อง Smart Device (Sale and Service Unit On Mobile : SUMO) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย.61 โดยใช้งบประมาณ : โครงการให้บริการลูกค้าผ่านเครื่อง Smart Device “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content