วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > เช่าบริการสถานที่เพื่อใช้ในการจัดสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งพนักงานระดับ 7 เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัดโดยเสนอราคาเป็นเงิน 449,400.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เช่าบริการสถานที่เพื่อใช้ในการจัดสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งพนักงานระดับ 7 เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัดโดยเสนอราคาเป็นเงิน 449,400.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

449,400.00

วันที่ประกาศ : 25 ส.ค. 2565
Skip to content