วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > เช่าบริการระบบลงทะเบียนและสมัครเข้าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการธนาคารแบบดิจิทัล (Digital Onboarding Process) ระยะเวลา 3 ปี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พฤษภาคม 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

เช่าบริการระบบลงทะเบียนและสมัครเข้าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการธนาคารแบบดิจิทัล (Digital Onboarding Process) ระยะเวลา 3 ปี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พฤษภาคม 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

วงเงินงบประมาณ

44,044,100.00

วันที่ประกาศ : 13 พ.ค. 2565
Skip to content