วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าที่ดินเพื่อเป็นที่จอดรถลูกค้า ด้านหลังโรงพยาบาลวิมุต

เช่าที่ดินเพื่อเป็นที่จอดรถลูกค้า ด้านหลังโรงพยาบาลวิมุต

วงเงินงบประมาณ

1,681,685.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,681,685.00

วันที่ประกาศ : 21 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content