วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าที่ดินสำนักงานธนาคารออมสินสาขาฉะเชิงเทรา

เช่าที่ดินสำนักงานธนาคารออมสินสาขาฉะเชิงเทรา

วงเงินงบประมาณ

504,375.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

504,375.00

วันที่ประกาศ : 24 ม.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content