วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต

เช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต

วงเงินงบประมาณ

579,253.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

579,253.00

วันที่ประกาศ : 19 ต.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content