วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขากำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขากำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

วงเงินงบประมาณ

190,530.-.00

วันที่ประกาศ : 31 ส.ค. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร