วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นสำนักงานชั่วคราวธนาคารออมสินสาขาบวกครกหลวง

เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นสำนักงานชั่วคราวธนาคารออมสินสาขาบวกครกหลวง

วงเงินงบประมาณ

2,777,494.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,777,494.00

วันที่ประกาศ : 4 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content