วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าช่วงอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

เช่าช่วงอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

วงเงินงบประมาณ

1,080,000.-.00

วันที่ประกาศ : 4 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร