วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

เช่าช่วงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขากะรน

วงเงินงบประมาณ

1,423,148.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,423,148.00

วันที่ประกาศ : 27 พ.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content