วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศซื้อ / ขายที่ดิน > ประกาศราคากลาง > เช่าช่วงพื้นที่ เพื่อเป็นที่ตั้งหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เช่าช่วงพื้นที่ เพื่อเป็นที่ตั้งหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วงเงินงบประมาณ

219,627.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

219,627.00

วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content