วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าช่วงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่จอดรถของธนาคารออมสินสาขานครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

เช่าช่วงพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่จอดรถของธนาคารออมสินสาขานครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content