วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 77 เครื่อง ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มีนาคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 77 เครื่อง ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มีนาคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content