วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > เกียรติบัตรพร้อมปก ครูและนักเรียน ผู้ปฎิบัติงานธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เฮ ครีเอชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 356,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เกียรติบัตรพร้อมปก ครูและนักเรียน ผู้ปฎิบัติงานธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เฮ ครีเอชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 356,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content