วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ร่างประกาศ TOR ซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับชุดพัฒนาและทดสอบ พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ร่างประกาศ TOR ซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับชุดพัฒนาและทดสอบ พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

19,626,400.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

18,990,000.00

วันที่ประกาศ : 3 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content