วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก-แบบที่ 1) เพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้างและการเพิ่มอัตรากำลังของศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการปรับปรุงกระวนการบริหารจัดการหนี้

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก-แบบที่ 1) เพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้างและการเพิ่มอัตรากำลังของศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการปรับปรุงกระวนการบริหารจัดการหนี้

วงเงินงบประมาณ

1,683,000.00

วันที่ประกาศ : 26 พ.ย. 2563