วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศซื้อ / ขายที่ดิน > ประกาศราคากลาง > ราคากลางเช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตน่าน

ราคากลางเช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตน่าน

วงเงินงบประมาณ

943,670.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

943,670.00

วันที่ประกาศ : 2 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร