วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ราคากลางเช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหนองสองห้อง

ราคากลางเช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหนองสองห้อง

วงเงินงบประมาณ

1,729,517.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,729,517.00

วันที่ประกาศ : 18 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร