วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

ราคากลางเช่าอาคารธนาคารออมสินสาขาแม่ลาน้อย

วงเงินงบประมาณ

408,852.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

408,852.00

วันที่ประกาศ : 1 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร