วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

ราคากลางธนาคารออมสินสาขาโลตัส คำเที่ยง

วงเงินงบประมาณ

15,497,835.26

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

15,497,835.26

วันที่ประกาศ : 24 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content