วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

ราคากลางธนาคารออมสินสาขาหนองกุงศรี

วงเงินงบประมาณ

823,585.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

823,585.00

วันที่ประกาศ : 15 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content