วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ยกเลิกประกาศ > ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้น EPOXY บริเวณพื้นห้องไฟฟ้า อาคาร ๑๘ ชั้น ๑ และชั้น ๒ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้น EPOXY บริเวณพื้นห้องไฟฟ้า อาคาร ๑๘ ชั้น ๑ และชั้น ๒ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

730,792.88

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

730,792.88

วันที่ประกาศ : 8 ก.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content