วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ยกเลิกประกาศ > ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำนักงาน ธนาคารออมสินภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำนักงาน ธนาคารออมสินภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

818,700.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

698,000.00

วันที่ประกาศ : 25 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content