วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ยกเลิกประกาศ > ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างทำซองกระดาษใส่เอกสาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างทำซองกระดาษใส่เอกสาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

808,283.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

808,283.00

วันที่ประกาศ : 15 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content