วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ยกเลิกประกาศ > ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างทำซองพลาสติก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างทำซองพลาสติก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

828,060.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

828,060.00

วันที่ประกาศ : 7 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร