วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ยกเลิกประกาศ > ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างผลิตร่มสนามพร้อมขาตั้ง ประจำปี 2564 ด้วยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างผลิตร่มสนามพร้อมขาตั้ง ประจำปี 2564 ด้วยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,739,375.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,739,375.00

วันที่ประกาศ : 4 ส.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content