วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ยกเลิกประกาศ > ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

11,961,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

11,961,000.00

วันที่ประกาศ : 9 พ.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content