วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ยกเลิกประกาศ > ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และปรับปรุงสถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และปรับปรุงสถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content