วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ยกเลิกประกาศ > ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 5 KVA จำนวน 142 ชุด ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 5 KVA จำนวน 142 ชุด ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

19,530,000.0

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

15,123,000.00

วันที่ประกาศ : 16 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content