วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ยกเลิกประกาศ > ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบงาน Pay by Account พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบงาน Pay by Account พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

61,222,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

61,222,741.60

วันที่ประกาศ : 5 ม.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร