วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ยกเลิกประกาศ > ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อและติดตั้งเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน และป้ายทางออก/ทางหนีไฟ พร้อมจ้างบำรุงรักษาแบบรวมอะไหล่เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน และป้ายทางออก/ทางหนีไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อและติดตั้งเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน และป้ายทางออก/ทางหนีไฟ พร้อมจ้างบำรุงรักษาแบบรวมอะไหล่เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน และป้ายทางออก/ทางหนีไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

1,229,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,173,201.50

วันที่ประกาศ : 27 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร