วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ยกเลิกประกาศ > ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content