วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ยกเลิกประกาศ > ยกเลิกประกาศ งานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 ชนิด 80 แกรม โดยวิธีคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ งานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 ชนิด 80 แกรม โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

33,437,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

33,437,500.00

วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content