วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ยกเลิกประกาศ > “ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytic) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding “

“ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytic) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content