วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ยกเลิกประกาศ > ยกเลิกประกาศสอบราคา จ้างทำซองพลาสติกใส่สมุดเงินฝากและ สลากออมสิน โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ยกเลิกประกาศสอบราคา จ้างทำซองพลาสติกใส่สมุดเงินฝากและ สลากออมสิน โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,035,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,035,000.00

วันที่ประกาศ : 6 พ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร