วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ยกเลิกประกาศ > ยกเลิกประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

5,712,000.00

วันที่ประกาศ : 27 ธ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content