วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ยกเลิกประกาศ > ยกเลิกประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

1,260,000.00

วันที่ประกาศ : 30 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content