วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “พ.32/2559 ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 KVA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ”

“พ.32/2559 ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 KVA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content