วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > “พัฒนาแบบจำลองติดตามหนี้ (Collection Scoring) สำหรับการบริหารจัดการการจัดเก็บและติดตามหนี้ พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี “

“พัฒนาแบบจำลองติดตามหนี้ (Collection Scoring) สำหรับการบริหารจัดการการจัดเก็บและติดตามหนี้ พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content